Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

LSAW polat turba

 • ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy

  ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy

  ASTM A672 / A672M polat turbany öz içine alýar: süzgüçli metal bilen elektrik bilen birleşdirilen kebşirlenen, birnäçe seljermäniň we güýç derejesiniň basyş gämisiniň hil plastinkasyndan ýasalan we orta temperaturada ýokary basyşly hyzmat üçin amatly.Adaty, daşarky diametri 16 ini (400mm) ýa-da diwaryň galyňlygy 3in çenli uludyr.(75mm), beýleki ölçeglere eýe bolan öz içine alýan turba, bu spesifikasiýanyň beýleki talaplaryna laýyk gelse üpjün edilip bilner.

 • ASTM A671 / A671M LSAW polat turba

  ASTM A671 / A671M LSAW polat turba

  Bu spesifikasiýa, birnäçe analizleriň we güýç derejeleriniň basyş gämisiniň hil plastinkasyndan öndürilen, atmosfera we aşaky temperaturalarda ýokary basyşly hyzmat üçin suitalbe bilen doldurylan metal goşulan elektrik-birleşdirilen kebşirlenen polat turbany öz içine alýar.

 • BS EN10210 S275J0H LSAW (JCOE) polat turba

  BS EN10210 S275J0H LSAW (JCOE) polat turba

  Bu spesifikasiýa ýokary temperatura hyzmaty üçin uglerod polat turbasyny öz içine alýar.

 • API 5L X65 PSL1 / PSL 2 LSAW uglerod polat turbasy / API 5L derejeli X70 LSAW polat turbasy

  API 5L X65 PSL1 / PSL 2 LSAW uglerod polat turbasy / API 5L derejeli X70 LSAW polat turbasy

  API Spec 5L bökdençsiz turbanyň we kebşirlenen polat turbalaryň iki önüm spesifikasiýa derejesini (PSL 1 we PSL 2) öndürmek üçin talaplary kesgitleýär.Bu standart, dürli önümçilik prosesinde ýasalan polat turbalar, Elektrik garşylykly kebşirlenen (ERW) polat turbasy, Uzyn boýly deňiz suwasty kebşirleme (LSAW) turbasy we Spiral suwasty gämi kebşirleýiş (SSAW) turbalary ýaly polat turbalary öz içine alýar.

 • EN10219 S355J0H Gurluş LSAW (JCOE) polat turba

  EN10219 S355J0H Gurluş LSAW (JCOE) polat turba

  Bu spesifikasiýa gurluş däl ulanmak üçin garyndy däl polat turbany (tegelek, inedördül ýa-da gönüburçly görnüşleriň sowuk emele gelen kebşirlenen gurluş bölekleri we soňraky ýylylyk bejergisi bolmazdan sowuk emele gelen çukur bölekleri) öz içine alýar.