Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

index_main

Biz hakda

Cangzhou Botop-a hoş geldiňiz
International Co., Ltd.

Cangzhou Botop, Hebei Allland Steel turba toparynyň halkara eksport kompaniýasy we şol bir wagtyň özünde polat turbanyň ätiýaçlygydyr.Hytaýyň demirgazygyndaky uglerod bökdençsiz polat turbasynyň iň uly ätiýaçlandyryjylaryndan biridir.“Baotou polat” we “Jianlong Steel” guramasy hökmünde her aýda 8000 tonnadan gowrak bökdençsiz turbanyň eýesi, şonuň üçin harytlary iň çalt eltip bileris.

Gözläň

Aýratyn önümler

 • JIS G 3452 Adaty turbalar üçin uglerod ERW polat turbalary

  JIS G 3452 Adaty üçin uglerod ERW polat turbalary ...

  Bu kesgitleme boýunça sargyt edilen turba esasan bug, suw (jemgyýetçilik suw üpjünçilik hyzmatlaryndan başga), nebit, gaz, howa we ş.m. geçirmek üçin turbalar üçin ulanylýar.Elektrik garşylygy kebşirlemek (Önümçilik usuly Elektrik garşylykly kebşirlemek ýa-da kebşirlemek. Pellehana usuly gyzgyn ýa-da sowuk görnüşde bolup biler. Sowuk taýýar turbalar öndürilenden soň birikdiriler.) Önümçilik: Elektrik garşylygy kebşirlenen turba Ölçegi: OD: 15.0 ~ 508mm WT: 2 ~ 20mm Bahasy: SGP ...

 • ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy

  ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat ...

  ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW (JCOE) Uglerod polat turbasy ýokary basyşly ýagdaýda ulanylýar we esasan elektrik stansiýasynda, deňiz nebit senagatynda, himiýa senagatynda, dökün, nebithimiýa, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar we ş.m. ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW (JCOE) Uglerod polat turbasy prosedura laýyklykda we ASME gazany we basyş gämisi kody, IX bölüme laýyk gelýän kebşirleýjiler ýa-da kebşirleýjiler tarapyndan iki kebşirlenen, doly aralaşýan kebşirlenmeli.Classeshli synplar ...

 • JIS G3456 (Uglerod ERW) STPT370 Temokary temperatura hyzmaty üçin uglerodsyz polat turbalar

  JIS G3456 (Uglerod ERW) STPT370 Uglerod üznüksiz ...

  Bu spesifikasiýa boýunça sargyt edilen turba, esasan, 350 over-dan ýokary temperatura sezewar bolan turbalar üçin ulanylýar example Mysal üçin: bug, suw we ş.m. daşamak prosesi boýunça: gyzgyn taýýar we sowuk taýýar Elektrik garşylygy kebşirlenen Önümçilik: bökdençsiz turba (gyzgyn taýýar ýa-da sowuk gutardy) ) / Elektrik garşylygy kebşirlenen turbanyň ululygy: OD: 15.0 ~ 660mm WT: 2 ~ 50mm Bahasy: STPT370, STPT410, STPT480 Uzynlygy: 6M ýa-da talap edilişi ýaly kesgitlenen uzynlyk.Ahyry: Düz ahyry, Kesilen ahyry.Baha we himiki kompozisiýa ...

 • Basyş we gurluş üçin API 5L GR.B üznüksiz çyzyk turbasy / API 5L Gr.B PSL1 & PSL2 ERW uglerod polat turbasy

  API 5L GR.B basyş üçin üznüksiz çyzyk turbasy we ...

  Programma: API 5L GR.B üznüksiz liniýa turbasy nebit we tebigy gaz pudaklarynyň gazyny, suwuny we nebitini daşamak üçin ulanylýar.Önümçilik prosesi: API 5L GR.B bökdençsiz çyzyk turbasy, müşderileriň talap edişi ýaly sowuk çyzylan ýa-da gyzgyn togalanýar.Programma: API 5L Gr.B PSL1 & PSL2 ERW Uglerod polat turbasy nebit we tebigy gaz pudagynyň gazyny, suwuny we nebitini daşamak üçin ulanylýar.Mundan başga-da adamlar ony gurluş maksady we in engineeringenerçilik pu üçin ulandylar ...

Hyzmat edýän pudagymyz