Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy

Gysga düşündiriş:

ASTM A672 / A672M polat turbany öz içine alýar: süzgüçli metal bilen elektrik bilen birleşdirilen kebşirlenen, birnäçe seljermäniň we güýç derejesiniň basyş gämisiniň hil plastinkasyndan ýasalan we orta temperaturada ýokary basyşly hyzmat üçin amatly.Adaty, daşarky diametri 16 ini (400mm) ýa-da diwaryň galyňlygy 3in çenli uludyr.(75mm), beýleki ölçeglere eýe bolan öz içine alýan turba, bu spesifikasiýanyň beýleki talaplaryna laýyk gelse üpjün edilip bilner.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasynyň ulanylyşy:

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW (JCOE) uglerod polat turbasyýokary basyşly ýagdaýda ulanylýar we esasan elektrik stansiýasynda, deňizdäki nebit senagatynda, himiýa senagatynda, dökün, nebithimiýa, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda we ş.m. ulanylýar.

Önümiň görkezilmegi:

ASTM A6723
ASTM A6722
ASTM A6721

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasynyň önümçilik prosesi:

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW (JCOE) Uglerod polat turbasy proseduralara laýyklykda we ASME gazany we basyş gämisi kody boýunça hünärli kebşirleýjiler ýa-da kebşirleýjiler tarapyndan goşa kebşirlenen, doly aralaşýan kebşirlenmeli. , IX bölüm.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW (JCOE) uglerod polat turbasynyň ýylylygy bejermek:

10, 11, 12 we 13-den başga ähli synplar ± 15 to çenli dolandyrylýan peçde ýylylyk bilen işlenmeli we ýyladyş ýazgylary elýeterli bolar ýaly ýazgy gidrometri bilen enjamlaşdyrylar.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW (JCOE) uglerod polat turbasynyň jikme-jiklikleri:

Önümçilik:Uzynlygyna suw asty kebşirlemek (LSAW).

Ölçegi: OD: 406 ~ 1422mm WT: 8 ~ 60mm.

Baha: B60, C60, C65 we ş.m.

Uzynlyk: 3-12M ýa-da talap edilişi ýaly kesgitlenen uzynlyk.

Soňy:Düz ahyr, kesilen ahyr, çyzylan.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasynyň himiki düzümi:

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy üçin himiki talaplar

Turba

Baha

Kompozisiýa,%

C

iň ýokary

Mn

 

P

iň ýokary

S

iň ýokary

Si

Beýlekiler

   

<= 1in

(25mm)

> 1 ~ 2in

(25 ~ 50mm)

> 2 ~ 4in (50-100mm)

> 4 ~ 8in

(100 ~ 200mm)

> 8in

(200mm)

<= 1/2in

(12.5mm)

> 1/2

(12.5mm)

       
 

60

0.24

0.21

0.29

0.31

0.31

0.98max

0.035

0.035

0.13–0.45

...

65

0.28

0.31

0.33

0.33

0.33

0.98max

0.035

0.035

0.13–0.45

...

70

0.31

0.33

0.35

0.35

0.35

1.30max

0.035

0.035

0.13–0.45

...

C

55

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.55–0.98

0.55–1.30

0.035

0.035

0.13–0.45

...

60

0.21

0.23

0.25

0.27

0.27

0.55–0.98

0.79–1.30

0.035

0.035

0.13–0.45

...

65

0.24

0.26

0.28

0.29

0.29

0.79–1.30

0.79–1.30

0.035

0.035

0.13–0.45

...

70

0.27

0.28

0.30

0.31

0.31

0.79–1.30

0.79–1.30

0.035

0.035

0.13–0.45

...

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasynyň mehaniki aýratynlyklary:

Mehaniki aýratynlyklary

Baha

 

B60

B65

B70

C55

C60

C65

C70

Dartyş güýji, min:

ksi

60

65

70

55

60

65

70

Mpa

415

450

485

380

415

450

485

Hasyl güýji, min:

ksi

32

35

38

30

32

35

38

MPa

220

240

260

205

220

240

260

Uzalma talaplary: Standart boýunça

Agramy we ölçegleri boýunça rugsat berilýän üýtgeşmeler:

1. Daşky diametri Daşky ölçeg esasynda görkezilen daşarky diametriň ± 0,5%.

2. Daş-töweregiň daşyndaky uly we kiçi diametrleriň arasyndaky tapawut.

3. Düzediş - Iki uç hem turba bilen kontaktda bolar ýaly ýerleşdirilen 10 fut (3m) gönüburçly ulanmak, 1/8 ini (3mm).

4. Galyňlyk - Turbanyň islendik nokadyndaky iň pes diwar galyňlygy görkezilen nominal galyňlykda 0,01-den (0,3 mm) köp bolmaly däldir.

5. Düzülmedik uçlary bilen uzynlygy görkezilenleriň -0, + 1/2 aralygynda bolmaly (-0, + 13mm).Işlenen uçlary bilen uzynlyk öndüriji bilen alyjynyň arasynda ylalaşylýar.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy üçin mehaniki synaglar:

Dartyş synagy - Kebşirlenen bogunyň transvers dartyş häsiýetleri görkezilen plastinka materialynyň iň ýokary dartyş güýji üçin iň az talaplara laýyk gelmelidir.

Geçirilen-kebşirlenen egrilen synaglar - Kebşirleýiş metalynda ýa-da kebşirleýiş bilen esasy metalyň arasynda haýsydyr bir ugurda 1/8 inçden (3mm) ýokary çatryk ýa-da başga kemçilik ýok bolsa, egilmek synagy kabul ediler.

Radio-grafiki synag - X1 we X2 synplaryň her bir kebşiniň doly uzynlygy, ASME gazany we basyş gämisi kody, ýedinji bölüm, UW-51 paragrafyna laýyklykda radiografiki gözden geçiriler.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasynyň daşky görnüşi:

Taýýar turba zyýanly kemçiliklerden halas bolmaly we işçi görnüşine eýe bolmaly.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy üçin bellik:

A. Öndürijiniň ady ýa-da belligi.
B. Spesifikasiýa belgisi (ýyl senesi ýa-da zerur).
C. Ölçegi (OD, WT, uzynlyk).
D. Bahasy (A ýa-da B).
E. Turbanyň görnüşi (F, E ýa-da S).
F. Synag basyşy (diňe bökdençsiz polat turba).
G. atylylyk belgisi.
H. Satyn almak tertibinde görkezilen islendik goşmaça maglumat.

ASTM A672 B60 / B70 / C60 / C65 / C70 LSAW uglerod polat turbasy üçin gaplamak:

● arealaňaç turba ýa-da Gara / Lak örtük / Epoksi örtük / 3PE örtük (müşderiniň talaplaryna laýyklykda);

● 6 "we aşakda iki sany pagta ýüplükli bukjalarda;

● Ikisem ahyrky goragçylar bilen gutarýar;

End Düwürtik ujy, kellesi ujy (2 "we ýokarsy kellesi uçlary, derejesi: 30 ~ 35 °), ýüplük we birikdirme;

● Bellemek.Degişli önümler